Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє стосовно всієї інформації, яку ТОВ Shop goda та/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять до однієї групи з ТОВ Shop goda (далі — Shop goda), можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм та продуктів Shop goda (далі - Сервіси, Сервіси Shop goda). Згода користувача на надання персональної інформації, дана ним відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять до Shop goda, поширюється на всі особи, які входять до Shop goda. Використання Сервісів Shop goda означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, користувач повинен утриматися від використання Сервісів.


1. Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє Shop goda 1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються: 1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд. 1.1.2 Дані, що автоматично передаються Сервісам Shop goda в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісам), час доступу, адреса сторінки, що запитується. 1.1.3 Інша інформація про користувача, збирання та/або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів Shop goda. 1.2. Ця Політика застосовується лише до Сервісів Shop goda. Shop goda не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Shop goda, у тому числі у результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії. 1.3. Shop goda у випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і контролює їх дієздатністю. Однак Shop goda виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.


2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів 2.1. Shop goda збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів та надання послуг (виконання угод та договорів з користувачем). 2.2. Персональну інформацію користувача Shop goda може використовувати в таких цілях: 2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Shop goda; 2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів; 2.2.3. Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача; 2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг; 2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів; 2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.


3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам 3.1. Shop goda зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів. 3.2. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів (наприклад, Мій Світ, ОК.ru) користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною. 3.3. Shop goda має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках: 3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії; 3.3.2. Передача необхідна в рамках користування користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві; 3.3.3. Передача передбачена Казахстанським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури; 3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації; 3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Shop goda або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду про сервіс Shop goda. 3.4. При обробці персональних даних користувачів Shop Goda керується законом РФ «Про персональні дані».


4. Зміна користувача персональної інформації 4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування 4.2. Користувач також може видалити надану їм у межах певного облікового запису особисту інформацію.


5. Заходи, що застосовуються для захисту особистої інформації користувачів Shop goda вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.


6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство 6.1. Shop goda має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 6.2. До цієї Політики та відносин між користувачем та Shop goda, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.